התעללות בקטין – עונש

תוכן עניינים

התעללות בקטין – עונשה בדין הפלילי חמור ולא בכדי. המחוקק בישראל כמו ביתר מדינות העולם המתוקנות, רואה מעשי התעללות בקטינים ובחסרי ישע, בחומרה רבה מאוד. אחת מן המטרות של הענישה המחמירה למתעללים בקטינים, היא הרתעה מפני ביצוע מעשים מסוג זה, ואמנם, יש מי שיגידו כי לאור ריבוי מקרי ההתעללות בקטינים שנחשפו לאחרונה, אין מדובר בענישה חמורה דיה.

 

כיצד מגדיר החוק בישראל "התעללות בקטין"?

אף שנהוג להניח כי התעללות בקטינים פירושה הכאת הקטין או תקיפה שלו, הלכה למעשה, לא רק אלימות פיזית של ממש נחשבת כדוגמא להתעללות בקטין, אשר גוררת סנקציות פליליות בדרגות חומרה שונות. למעשה, גם פעולות כגון מניעת מזון מהקטין, מניעה של אפשרות לשימוש בשירותים או לרחצה, ושאר סוגים של ענישה בילדים, אשר פעם נתפסו כאמצעי חינוכי לגיטימי ומקובל, כיום עשויים בהחלט להיות מסווגים בתור התעללות בקטין. אף שהחוק בישראל אינו מעוניין להתערב באופן גס בהחלטות ההורים לגבי חינוך ילדיהם, כאשר מדובר בשימוש בטקטיקות פוגעניות ואלימות – יש הכרח להציב גבול גורף ותקיף שאיש לא יחצה אותו.

 

התעללות בקטין – כיצד החוק בישראל שואף להגן על קטינים מפני מעשי התעללות?

בחוק העונשין בישראל מוקדש מקטע שלם לנושא של התעללות בקטין – עונשים, ודרכי מניעה. חוקים אלו תקפים למעשה לא רק למי שטרם הגיעו לגיל 18 ולכן נחשבים כקטינים בראי החוק, אלא לחסרי ישע באופן כללי – קבוצת אוכלוסיה שתחתיה נכנסים גם קשישים וגם אנשים בעלי צרכים מיוחדים. החוק בישראל שואף להגן על קבוצה זו מפני התעללות וניצול לאור העובדה שמדובר באוכלוסיה חלשה יותר החשופה יותר לפגיעה. היות וקטין כמו גם חסר ישע מסוג אחר, הנפגע ממעשי התעללות, פעמים רבות אינו בעל הכלים לדווח על העוול שנעשה לו ולעתים גם איננו מודע כלל לכך שנעשה לו עוול, נדרשת הגנה חוקית מעין זו, שבאה לידי ביטוי בענישה מחמירה כלפי אזרחים שיורשעו בפגיעה באוכלוסיות הללו. הרשעה במעשי התעללות בקטין, גוררת עונש מחמיר שאודותיו נפרט בהמשך, לשם הרתעת הציבור מפגיעה בקטינים וחסרי ישע, יתרה מכך, כדי להגן על קטינים מפני התעללות, החוק בישראל מחייב כל אדם אשר נתקל במעשי התעללות כגון אלו, לדווח על כך לרשויות.

 

רף הענישה במקרי התעללות בקטין – עונש שהוא נגזרת של ההכרה בזכויות הילד

בשנת 1989 נחתם מסמך היסטורי הידוע בתור "האמנה לזכויות הילד". במסגרת זו קיבל מעמדם של ילדים בתור ישויות שוות זכויות, הכרה רשמית ומחייבת שאת תוצריה ונגזרותיה אנו רואים בדמות שינויים בחקיקה ובשיח הציבורי עד ימינו אנו. עצם ההכרה בילדים קטינים כבני אדם בעלי זכויות, פירושה כי הפגיעה בזכויותיהם – לגיטימי שתגרור סנקציות חוקיות שונות. שינוי תפיסתי זה הוביל לכך שבחלוף השנים נוספה התייחסות בדין הפלילי לקשת רחבה של מעשים המסווגים בתור מעשי התעללות בקטין שדינם עונש ברמות חומרה משתנות – כתלות בחומרת העבירה.

 

התעללות בקטין – עונש: אילו מעשים נחשבים להתעללות בקטינים שהרשעה בה גוררת עונשים?

על פי הדין הפלילי בישראל של ימינו, חל איסור מוחלט על הכאת קטינים, פגיעה בגופם וכן פגיעה בנפשם. היות ולילדים יש זכות טבעית לאוטונומיה על גופם, חופש ביטוי וזכות לכבוד כבני אדם, כל מעשה שיש בו משום פגיעה בזכויות הללו – בין אם מדובר בפגיעה פיזית בקטין, דיכוי של חופש הביטוי שלו או אלמנטים של השפלה – עלול להתפרש במעשה התעללות בקטין שעונש בצידו.

 

התעללות בקטין – עונש כתלות באופי הפגיעה

התעללות בקטין בישראל, גוררת עונשים בהתאם לסוג העבירה בה המתעלל הורשע:

  1. התעללות בקטין מסוג תקיפת קטינים וגרימת חבלה – העונש על תקיפת קטינים בישראל וגרימה לחבלה, הוא עד 5 שנות מאסר.
  2. התעללות בקטין מסוג תקיפת קטין בידי אחראי – כאשר המתעלל נמצא בעמדה זו, קרי – כשמדובר בהורה של הילד או אפוטרופוס, ככל שהילד נפצע, צפוי למתעלל עונש של עד 7 שנות מאסר. מדובר פה גם בעבירות כגון עבירות אונס בתוך המשפחה.
  3. התעללות בקטין מסוג תקיפת קטין וגרימה לחבלה חמורה – גם כאן מדובר בעונש מאסר שיכול להגיע ל – 7 שנים.
  4. התעללות בקטין מסוג תקיפת קטינים וגרימה לחבלה חמורה בידי אחראי – הרשעה בסעיף אישום כדלהלן, דינה עד 9 שנות מאסר.

 

התעללות בקטין – עונש: הפרמטרים שעל פיהם הענישה נקבעת

חומרת העונש על מעשי התעללות בקטין ובחסר ישע תלויה בשני פרמטרים מרכזיים כדלהלן:

  1. רמת החומרה של המעשה – ככל שהפגיעה בקטין חמורה יותר, כך קובע החוק רף ענישה מחמיר יותר כלפי העבריין שיורשע במעשים הללו. חרף העובדה שישנם אנשים רבים במדינת ישראל אשר סבורים כי הענישה למתעללים בקטינים עודנה טעונת שיפור, היא בהחלט חמורה יותר מכפי שהייתה בעבר.
  2. רמת הקרבה של המתעלל לקטין הנפגע – כאשר האדם שפגע בקטין מהווה דמות שאחראית על שלומו, קרי – הורה או אפוטרופוס, העונש יהיה כבר הרבה יותר במקרה של הרשעה בהתעללות בקטין. במקרה בו הפגיעה בקטין הינה חמורה, עולה רף הענישה אף יותר ומגיע גם למאסר בפועל של 9 שנים בהתאם לחומרתם של המעשים שבגינם עומד המתעלל לדין.

 

משמעות הפנייה לייצוג משפטי בתיקי התעללות בקטין

ההכרה בזכויות הילד שקיבלה גושפנקא רשמית החל משלהי המאה ה – 20, הובילה לתמורות חיוביות רבות בחקיקה. אולם בד בבד, הדבר הוביל גם למגמה שבמסגרתה הורים רבים עומדים לדין פלילי בגין התעללות בקטין כאשר לא אחת מתברר בדיעבד כי מדובר היה בחשד לא מבוסס. לעתים מזומנות, מראית העין של אינטראקציה חינוכית בין הורה לילדיו עלולה להתפרש כהתעללות בקטין, הגם שבפועל מדובר על שיטצ חינוך קבילה ולגיטימית שההקשר שבו נתפסה הוביל להנחת הנחות מוטעות. בדיוק במקרים כאלו, ישנה הצדקה לפנות לעו"ד פלילי המתמחה בתיקי התעללות בקטין, על מנת להימנע מהשלכות בעייתיות הן להורים והן לילדיהם.

איש משפט

 

מידע נוסף
ראייה ממוחשבת בתעשיית הרכב

בדיקת איכות אופטית של פינים בלוח מעגלים מודפסים עם מצלמה חכמה תלת ממדית חוסכת זמן ומגבירה את הפרודוקטיביות. בדיקת איכות אופטית של פינים בלוח מעגלים

גן לאירוע השקה

פלה בידכם הזכות לארגן את אירוע ההשקה הבא שלכם? מעולה, שכן המחמאות בהמשך תזרומנה רק אליכם. ארגון של אירועים כולל ואפשר להגיד שמתחיל בבחירת מקום